O nas

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – największa instytucja otoczenia biznesu w regionie, jeden z najpoważniejszych partnerów samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju Małopolski.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży insfrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego  wykonawstwa w Polsce . PZPB działa w przkonaniu, że integracja środowiska sektorów infrastruktury i budownictwa wzmocni reprezentatywność branży w skali gospodarki krajowej.