INSTAL WARSZAWA S.A. jest jedną z większych i najdłużej istniejących firm budowlano-instalacyjnych w Polsce. Od ponad 60 lat realizuje kontrakty w Polsce i na świecie. W skład zespołu wchodzą doświadczeni inżynierowie, którzy podczas swojej kariery zawodowej zrealizowali szereg inwestycji związanych z budową obiektów przemysłowych, wodno-ściekowych, gospodarki odpadowej oraz użyteczności publicznej (centra edukacyjne, sportowe, biurowce, hotele, szpitale).

Obszary działalności

Firma specjalizuje się w kompleksowych realizacjach w zakresie:

 •    Instalacji przemysłowych
 •    Gospodarki odpadami
 •    Gospodarki wodno-ściekowej
 •    Technologii basenowej
 •    Instalacji wentylacji i klimatyzacji
 •    Instalacji grzewczych i chłodniczych
 •    Instalacji technologicznych

Spółka czyni starania, aby podtrzymać tradycje i osiągnięcia założonego w 1951 roku Przedsiębiorstwa, utrzymując jakość robót na wysokim poziomie technicznym, zgodnym z aktualnie obowiązującymi standardami. W firmie funkcjonuje „Polityka jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy”, a gwarancją osiągnięcia wytyczonych celów jest funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o normy:

 Zarządzanie Jakością PN–EN ISO 9001,

 Zarządzanie Środowiskowe PN–EN ISO 14001,

 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN–N 18001.

Informacje podstawowe

 • INSTAL WARSZAWA S.A.
  Siennicka 29
  Warszawa 04-394
 • +48 22 620 48 28
 • fax +48 22 654 62 20
 • www.instalwaw.com.pl

Wybrane realizacje

e-max.it: your social media marketing partner