O nas

Budimex jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją oraz liderem polskiego rynku budowlanego. Zatrudnia ponad 6000 specjalistów. Profil działalności Spółki obejmuje realizację projektów z zakresu infrastruktury: drogowej, kolejowej i lotniskowej, kubaturowych oraz energetyki i przemysłu. Budimex obecny jest nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym.

Electrum tworzy i realizuje projekty inwestycyjne i technologiczne na potrzeby energetyki i przemysłu w formule zaprojektuj – wykonaj – uruchom – serwisuj. Posiadając pełne kompetencje inżynierskie, doradcze i zarządcze firma oferuje bezpieczne i opłacalne rozwiązania. Jako Generalny Wykonawca EPCM budujemy i modernizujemy obiekty przemysłowe, komercyjne i energetyczne w zakresie elektroenergetyki, automatyki i ICT. Myśląc o rozwoju firma tworzy własne produkty dla energetyki i przemysłu przyszłości.

Jest polską produkcyjną firmą rodzinną. Zakład produkcyjny i siedziba Spółki zlokalizowane są w Jastrzębiu-Zdrój. Firma posiada również biuro reprezentacyjne w Warszawie. Spółka działa na rynku od 1999 roku, sprzedając zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Działa w branży przetwórstwa i produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, głównie polietylenu i polipropylenu , posiada park maszynowy składający się z 12 linii produkcyjnych dla procesów wytłaczania i rotoformowania.

Jest jest wiodącą firmą na polskim rynku budownictwa hydrotechnicznego i największą polską firmą budowlaną na Pomorzu Zachodnim.

Erbud SA

Spółka Erbud S.A., jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, przemysłowe, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie.

Głównym profilem działalności F.B.I. TASBUD S.A. jest generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych. Wieloletnie doświadczenie, doskonałe zaplecze techniczne i wykwalifikowana kadra umożliwiają spółce osiąganie sukcesów, czego dowodem jest realizowanie inwestycji kubaturowych z wielu sektorów, m.in.: budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej oraz specjalistycznego.

To firma inżynieryjno-budowlana z wielkim potencjałem, dobrze przygotowana do sprostania wyzwaniom, jakie niesie przyszłość. Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, gwarantując doskonałą organizację i najwyższą jakość wykonania na każdym etapie prac z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych przy kompleksowej realizacji kontraktów.

INSTAL WARSZAWA S.A.

INSTAL WARSZAWA S.A. jest jedną z większych i najdłużej istniejących firm budowlano-instalacyjnych w Polsce. Od ponad 60 lat realizuje kontrakty w Polsce i na świecie. W skład zespołu wchodzą doświadczeni inżynierowie, którzy podczas swojej kariery zawodowej zrealizowali szereg inwestycji związanych z budową obiektów przemysłowych, wodno-ściekowych, gospodarki odpadowej oraz użyteczności publicznej (centra edukacyjne, sportowe, biurowce, hotele, szpitale).

To największy polski niezależny dostawca systemów szalunkowych, oferuje swoim Klientom najbardziej zaawansowane technologicznie produkty spośród dostępnych na światowych rynkach. Firma posiada kompletną ofertę najmu szalunków ściennych, stropowych, słupowych, a także różnorodnych systemów BHP.

Spółka świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw.

Oferuje specjalistyczne i kompleksowe usługi w zakresie demontażu, montażu, pakowania i relokacji obiektów przemysłowych i maszyn na całym świecie.

Cztery główne obszary działalności Grupy Polimex-Mostostal to: energetyka, nafta-chemia-gaz, budownictwo przemysłowe oraz produkcja konstrukcji stalowych. Grupa oferuje kompleksową realizację projektów energetycznych, zarówno w roli generalnego realizatora inwestycji, jak również w układach konsorcjalnych z innymi podmiotami, w tym z dostawcami technologii. Oferuje także usługi remontowe i modernizacyjne.

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka od blisko 70 lat kształci inżynierów, którzy swoją wiedzą oraz umiejętnościami wspierają polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Uczelnia efektywnie współpracuje również z biznesem.

Należąca do Grupy PBG firma jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Firma oferuje projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych a także urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz elektrofiltrów.

Kompleksowej realizacji inwestycji w sektorach: ochrony środowiska, przemysłowym oraz basenów miejskich i aquaparków.

Specjalista w pracach konstrukcyjnych, żelbetonowych, koncentrując się wokół budownictwa kubaturowego, przemysłowego oraz cywilnego. Firma prowadzi także działalność deweloperską.

Główną aktywnością firm z grupy Termika jest kompleksowa obsługa przemysłu w zakresie izolacji procesów przemysłowych, począwszy od analizy potrzeb, poprzez projekt na realizacji instalacji skończywszy.

Produkcja zaawansowanych rozwiązań wykorzystywanych w infrastrukturze szynowej, drogowej, budownictwie inżynieryjnym i przemysłowym oraz badania i rozwój innowacyjnych technologii wraz z ich transferem na międzynarodowe rynki. Kompleksowa realizacja odpowiedzialnych projektów infrastrukturalnych w zakresie projektowania, nadzoru i specjalistycznego wykonawstwa.

To obecnie jedna z najważniejszych firm budowlanych w kraju i największy polski eksporter usług budowlanych. Spółka jest nie tylko generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą. Posiada również największą w Polsce fabrykę domów modułowych, działa w drogownictwie, poprzez swoją spółkę Budrex–Kobi stawia i remontuje mosty na terenie całego kraju oraz poprzez swoją spółkę–córkę prowadzi działalność deweloperską w Warszawie i Poznaniu.