O nas

Budimex jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją oraz liderem polskiego rynku budowlanego. Zatrudnia ponad 6000 specjalistów. Profil działalności Spółki obejmuje realizację projektów z zakresu infrastruktury: drogowej, kolejowej i lotniskowej, kubaturowych oraz energetyki i przemysłu. Budimex obecny jest nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym.

DANWOOD S.A to największy producent energooszczędnych domów gotowych w Polsce ze zdolnością produkcyjną dochodzącą do 1500 domów rocznie. Przedsiębiorstwo działa od 20 lat i zatrudnia ponad 1900 pracowników w swojej siedzibie w Bielsku Podlaskim, w biurze technicznym w Białymstoku oraz w przedstawicielstwach w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Austrii. Od 4 lat firma plasuje się w rankingu 500 największych firm w Polsce według dziennika Rzeczpospolita.

Electrum tworzy i realizuje projekty inwestycyjne i technologiczne na potrzeby energetyki i przemysłu w formule zaprojektuj – wykonaj – uruchom – serwisuj. Posiadając pełne kompetencje inżynierskie, doradcze i zarządcze firma oferuje bezpieczne i opłacalne rozwiązania. Jako Generalny Wykonawca EPCM budujemy i modernizujemy obiekty przemysłowe, komercyjne i energetyczne w zakresie elektroenergetyki, automatyki i ICT. Myśląc o rozwoju firma tworzy własne produkty dla energetyki i przemysłu przyszłości.

Jest polską produkcyjną firmą rodzinną. Zakład produkcyjny i siedziba Spółki zlokalizowane są w Jastrzębiu-Zdrój. Firma posiada również biuro reprezentacyjne w Warszawie. Spółka działa na rynku od 1999 roku, sprzedając zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Działa w branży przetwórstwa i produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, głównie polietylenu i polipropylenu , posiada park maszynowy składający się z 12 linii produkcyjnych dla procesów wytłaczania i rotoformowania.

Jest jest wiodącą firmą na polskim rynku budownictwa hydrotechnicznego i największą polską firmą budowlaną na Pomorzu Zachodnim.

Erbud SA

Spółka Erbud S.A., jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, przemysłowe, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie.

Głównym profilem działalności F.B.I. TASBUD S.A. jest generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych. Wieloletnie doświadczenie, doskonałe zaplecze techniczne i wykwalifikowana kadra umożliwiają spółce osiąganie sukcesów, czego dowodem jest realizowanie inwestycji kubaturowych z wielu sektorów, m.in.: budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej oraz specjalistycznego.

Forcebet sp. z o.o.

Informacje podstawowe

 • FORCEBET SP. Z O.O. SP.K.
  Biwakowa 47
  Gdańsk 80-299 
 •  tel +48
 •  fax +48
 •  

Wybrane realizacje

To firma inżynieryjno-budowlana z wielkim potencjałem, dobrze przygotowana do sprostania wyzwaniom, jakie niesie przyszłość. Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, gwarantując doskonałą organizację i najwyższą jakość wykonania na każdym etapie prac z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych przy kompleksowej realizacji kontraktów.

INSTAL WARSZAWA S.A.

INSTAL WARSZAWA S.A. jest jedną z większych i najdłużej istniejących firm budowlano-instalacyjnych w Polsce. Od ponad 60 lat realizuje kontrakty w Polsce i na świecie. W skład zespołu wchodzą doświadczeni inżynierowie, którzy podczas swojej kariery zawodowej zrealizowali szereg inwestycji związanych z budową obiektów przemysłowych, wodno-ściekowych, gospodarki odpadowej oraz użyteczności publicznej (centra edukacyjne, sportowe, biurowce, hotele, szpitale).

Janssen & Philips Development

Informacje podstawowe

 • JANSSEN & PHILIPS DEVELOPMENT SP. Z O.O. 
  Fryderyka Chopina 38 , 81-786 Sopot

 •  

  tel.: +48 58 679 58 42

  fax: +48 58 732 18 09

  e-mail:

Wybrane realizacje

Klimar Plus Sp. z o.o.

Informacje podstawowe

 • KLIMAR PLUS SP. Z O.O. 
  Sadowa 5, Stachowo
  Wólka Kossowska 05-552
 • +48 (22) 644 45 03
 • fax +48 (85) 730 00 00
 •  
 • www.klimarplus.pl

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – największa instytucja otoczenia biznesu w regionie, jeden z najpoważniejszych partnerów samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju Małopolski.

MINSBUD

Informacje podstawowe

 • MINSBUD SP. Z O.O. SP.K.
  Al. Piłsudskiego 20
  Marki 05-270
 • +48 00 427 40 00
 • fax +48 22 427 40 30

To największy polski niezależny dostawca systemów szalunkowych, oferuje swoim Klientom najbardziej zaawansowane technologicznie produkty spośród dostępnych na światowych rynkach. Firma posiada kompletną ofertę najmu szalunków ściennych, stropowych, słupowych, a także różnorodnych systemów BHP.

Spółka świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw.

Oferuje specjalistyczne i kompleksowe usługi w zakresie demontażu, montażu, pakowania i relokacji obiektów przemysłowych i maszyn na całym świecie.

Cztery główne obszary działalności Grupy Polimex-Mostostal to: energetyka, nafta-chemia-gaz, budownictwo przemysłowe oraz produkcja konstrukcji stalowych. Grupa oferuje kompleksową realizację projektów energetycznych, zarówno w roli generalnego realizatora inwestycji, jak również w układach konsorcjalnych z innymi podmiotami, w tym z dostawcami technologii. Oferuje także usługi remontowe i modernizacyjne.

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka od blisko 70 lat kształci inżynierów, którzy swoją wiedzą oraz umiejętnościami wspierają polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Uczelnia efektywnie współpracuje również z biznesem.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży insfrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego  wykonawstwa w Polsce . PZPB działa w przkonaniu, że integracja środowiska sektorów infrastruktury i budownictwa wzmocni reprezentatywność branży w skali gospodarki krajowej.  

Należąca do Grupy PBG firma jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Firma oferuje projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych a także urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz elektrofiltrów.

Kompleksowej realizacji inwestycji w sektorach: ochrony środowiska, przemysłowym oraz basenów miejskich i aquaparków.

Specjalista w pracach konstrukcyjnych, żelbetonowych, koncentrując się wokół budownictwa kubaturowego, przemysłowego oraz cywilnego. Firma prowadzi także działalność deweloperską.

Główną aktywnością firm z grupy Termika jest kompleksowa obsługa przemysłu w zakresie izolacji procesów przemysłowych, począwszy od analizy potrzeb, poprzez projekt na realizacji instalacji skończywszy.

Produkcja zaawansowanych rozwiązań wykorzystywanych w infrastrukturze szynowej, drogowej, budownictwie inżynieryjnym i przemysłowym oraz badania i rozwój innowacyjnych technologii wraz z ich transferem na międzynarodowe rynki. Kompleksowa realizacja odpowiedzialnych projektów infrastrukturalnych w zakresie projektowania, nadzoru i specjalistycznego wykonawstwa.

Erbud SA

Realizacja projektów budowlanych zwązanych ze wznoszeniem budynków. 

Obszary działalności

Spółka Unex Construction została powołana dla potrzeb realizacji kontraktów eksportowych w zakresie budownictwa na rynkach wschodnich. Firma prowadziła działalność eksportową na rynku rosyjskim, gdzie uczestniczyła w bdowie Kompleksu Hotelowego Vnukowo i na rynku białoruskim, gdzie pracowała przy budowie Kompleksu Hotelowego Victoria w Mińsku.    

Aktywność eksportowa

Rosja, Białoruś

Informacje podstawowe

 • UNEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. 
  ul. Rakowiecka 30 

  02-528 Warszawa

   

  tel.: +48 22 

  fax: +48 

  e-mail: 

Wybrane realizacje

galeria

To obecnie jedna z najważniejszych firm budowlanych w kraju i największy polski eksporter usług budowlanych. Spółka jest nie tylko generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą. Posiada również największą w Polsce fabrykę domów modułowych, działa w drogownictwie, poprzez swoją spółkę Budrex–Kobi stawia i remontuje mosty na terenie całego kraju oraz poprzez swoją spółkę–córkę prowadzi działalność deweloperską w Warszawie i Poznaniu.

 Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z czterech wydziałów Politechniki Warszawskiej, ale jego tradycje sięgają 1826 roku. Obecnie mieści się we własnym gmachu przy ul. Armii Ludowej 16, gdzie znajduje się większość sal wykładowych oraz laboratoriów dydaktycznych i badawczych. Na WIL studiuje ok. 1400 studentów i zatrudnionych jest 150 pracowników na etatach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz 70 pracowników techniczno-administracyjnych.