Aktualności

W dniu 10 października miało miejsce spotkanie przedstawicieli Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) oraz Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa (PKEB). W spotkaniu udział wzięli: Pan Jacek Piechota Prezes Zarządu PUIG, Pan Sławomir Szymusiak Wicedyrektor PUIG oraz Pan Andrzej Kozłowski Wiceprezes PKEB.

W dniach 30-31.08.2016 roku na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ambasady RP w Królestwie Szwecji wieloosobowa reprezentacja Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa uczestniczyła w oficjalnej misji gospodarczej w Sztokholmie. Wydarzenie poświęcone było perspektywom i dalszemu rozwojowi polskiej branży budowlanej na rynku szwedzkim. Misji przewodniczyła Pani dr Iwona Woicka – Zuławska – Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ.  Polski Klaster Eksporterów Budownictwa reprezentowany był przez Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Pana dr inż. Andrzeja Czapczuka.

Z okazji utworzenia Pionu Eksportu w grupie kapitałowej Elektrotim, w dniu 18 sierpnia 2016 r. odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia Biura Handlowego w Warszawie w Centrum Biznesowym „Tarasy” przy ulicy Złotej 59. Podczas oficjalnej części spotkania zostały poruszone tematy związane z powstaniem i funkcjonowaniem firmy Elektrotim S.A., charakterystyką współpracy firm działających w Polskim Klastrze Eksporterów Budownictwa, a także profilem i działalnością Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

29 czerwca Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, jako członek zbiorowy, przyjęty został do Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa – ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce.

Świat infrastruktury dzieje się bez nas, polskich firm budowlanych. Czas, w którym obecnie znajduje się branża to ostatni moment by zintensyfikować działania eksportowe i umocnić pozycję rodzimych firm na międzynarodowych rynkach. Reprezentowane przez firmy z Polski doświadczenie, jakość świadczonych usług, know-how i nierzadko również przewagi kosztowe stanowią o konkurencyjności wobec innych podmiotów na międzynarodowych rynkach. Najwyższy czas podjąć współpracę na rzecz promocji polskiej marki budowlanej i angażowania polskich firm w projekty infrastrukturalne na całym świecie. To główne wnioski płynące z organizowanej przez Polski Klaster Eksporterów Budownictwa konferencji programowej World Solutions. Made in Poland.

Serdecznie zapraszamy na „World Solutions. Made in Poland” Konferencję Programową Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. Główne cele konferencji to: wypracowanie modelu współpracy firm z polskim kapitałem na rynkach zagranicznych, wymianę doświadczeń przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, poznanie możliwości wsparcia działalności eksportowej przez agendy rządowe oraz określenie planu działań na najbliższe miesiące na rzecz intensyfikacji promocji polskiego sektora usług budowlanych na międzynarodowych rynkach.

Z przyjemnością informujemy, że firma ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA dołączyła do grona członków wspierających Polski Klaster Eksporterów Budownictwa.

W zakres działalności firmy ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA wchodzi kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego – od koncepcji, przez pozyskanie funduszy, wszystkie fazy projektowania, kompletację dostaw, aż po realizację i rozruch. Podstawowym celem działalności EPK jest wysoka jakość wymienionych usług, zadowolenie i umocnienie zaufania Klienta do Spółki, jako wiarygodnego wykonawcy dokumentacji technicznej i generalnego realizatora inwestycji. Oferta Biura skierowana jest przede wszystkim do Klientów z sektorów: energetyki, przemysłu wydobywczego, przemysłu chemicznego, przemysłu hutniczego, przemysłu spożywczego oraz gospodarki komunalnej.

5 kwietnia 2016 przedstawiciele władz Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa wzięli udział w VIII Konferencji dla Budownictwa. Tematem panelu dyskusyjnego były perspektywy rozwoju i eksportu usług i materiałów budowlanych. Uczestnicy odpowiadali na pytanie o perspektywiczne kierunku eksportu, istniejące ograniczenia, otoczenie prawne i wsparcie administracji rządowej.

Grupa Polimex-Mostostal została członkiem stowarzyszenia Polski Klaster Eksporterów Budownictwa.

– Firmy budowlane z polskim kapitałem muszą się wspierać swoje działania na zagranicznych rynkach. Każdy kraj ma swoje specyficzne uwarunkowania, wiedza o tym jak rozmawiać z zagranicznymi kontrahentami, co jest dla nich ważne, jest bardzo cenna. Będziemy się nią wymieniać w ramach naszego stowarzyszenia – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal.

W dniach 18 – 26 stycznia delegacja Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa w składzie: dr inż. Andrzej Czapczuk (F.B.I. TASBUD), mec. Rafał Świstak (F.B.I. TASBUD), Rafał Lipiński (Seen Holding) oraz Marcin Filipczyk (SN Strukton) odbyła misję gospodarczą do Senegalu. Celem wyjazdu było zaprezentowanie i promowanie potencjału klastra oraz identyfikacja przedsięwzięć infrastrukturalnych planowanych przez stronę senegalską w najbliższej perspektywie czasowej. Misja zrealizowana została pod patronatem Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej we Francji, której przewodniczy prezes mec. Hanna Stypułkowska-Goutierre.

5500 pracowników, w tym ponad 1000 realizujących projekty w blisko 50 krajach – to potencjał 16 firm z polskim kapitałem, które utworzyły Polski Klaster Eksporterów Budownictwa. Stowarzyszenie jest oddolną inicjatywą przedsiębiorców, którzy stawiają sobie za cel budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych oraz internacjonalizację polskiego sektora budowlanego. Uroczysta inauguracja Stowarzyszenia miała miejsce 2 grudnia w Warszawie.

Inauguracja działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ‘Polski Klaster Eksporterów Budownictwa’, to inicjatywa przedsiębiorców, którzy stawiają sobie za cel budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych oraz internacjonalizację polskiego sektora budowlanego.