Aktualności

Forum Gospodarcze "Build 4 Future" 11-12 lutego 2019

 Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym targom Budma 2019 jest III edycja Forum Gospodarczego Budownictwa„Build4Future”, które zainauguruje święto branży budowlanej już 11-12 lutego 2019 roku w Poznaniu. Ciekawy program merytoryczny spotkania zapewnią, nie tylko prezentacje przedstawiane przez ekspertów, ale przede wszystkim panele dyskusyjne, które będą idealną okazją do merytorycznej dyskusji przedstawicieli administracji publicznej z przedsiębiorcami.

Nowy członek Klastra – Elplast + sp. z o.o.

O przystąpieniu ELPLAST+ do Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa zadecydowały dwa czynniki. Pierwszym czynnikiem jest strategia Spółki, która rozwój sprzedaży eksportowej stawia jako jedno z priorytetowych zadań na najbliższe 3-5 lat, drugim zaś czynnikiem jest sama filozofia PKEB oraz skład Klastra, który stawia go wśród najprężniej działających tego typu przedsięwzięć w Polsce.

Unibep SA doceniony za działalność na rynku szwedzkim

W czasie II edycji Gali Biznesu Polsko-Szwedzkiego Unibep SA, spółka z Bielska Podlaskiego, została wyróżniona statuetką Mercuriusa. Uroczystość miała miejsce 2 lutego 2018 r. w Ambasadzie RP w Sztokholmie. – To dla nas wielkie wyróżnienie, ale i wielkie wyzwanie.

II Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury BUDMA 2018.

Minister Infrastruktury Pan Jerzy Kwieciński wziął udział w uroczystości otwarcia Targów BUDMA 2018 ora zainaugurował II FORUM Budownictwa i Architektury w dniu 30 stycznia 2018 r.

W dniach 12.12-15.12 miała miejsce Misja Promocyjna do Kenii.

Wyjazd był pod auspicjami PAIiH-u i z udziałem Prezesa Tomasza Pisuli oraz przedstawiciela BGK p. Jarosława Trwogi .W Misji udział wzięli również przedstawiciele PKEB – Pan .Jan Mikołuszko Prezes Zarządu PKEB i Andrzej Kozłowski Wiceprezes Zarządu PKEB oraz Pan Tomasz Poskrobko Dyrektor Dziąłu Eksportu Unibep SA.

Polski Klaster Eksporterów Budownictwa we współpracy i wsparciu merytorycznym Kancelarii Jara Drapała &Partners zorganizował śniadanie biznesowe, którego głównym tematem było

„Jakie warunki muszą spełniać firmy budowlane aby wejść na rynek niemiecki?”

W dniach 6-7 września delegacja przedstawicieli Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa uczestniczyła w misji gospodarczej do Kazachstanu, Astany. Uczestnicy wzięli udział w Forum Polska- Kazachstan z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Republiki Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa.

Podczas posiedzenia wypracowane pewne reguły współpracy oraz udzielenia wsparcia w postaci przeprowadzenia serii dedykowanych szkoleń przez firmę Sabo oraz Framtiden w zakresie obowiązujących przepisów, regulacji i innych, których poznanie jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu budowlanego.

 

Galeria Północna w Warszawie uzyskała oficjalne pozwolenie na użytkowanie. Inwestycję zrealizował Unibep SA dla spółki GTC. To największy zrealizowany obiekt kubaturowy w historii Unibep SA. – To wspaniała wiadomość i docenienie naszej wspólnej pracy: inwestora, generalnego wykonawcy, firm podwykonawczych, architektów, projektantów itp. – twierdzi Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA.

Zespół w którego skład wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających polskich przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności w Szwecji w dniu 19 czerwca 2017 r. zainaugurował swoją działalność. Zadaniem tego zespołu jest przygotowanie projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmiot prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa.

W dniu 19 czerwca 2017 roku Polski Klaster Eksporterów Budownictwa (PKEB) gościł przedstawiciela International Finance Corporation (IFC) – podmiotu z grupy Banku Światowego. W trakcie spotkania IFC reprezentował Pan Piotr Matczuk ze strony zaś PKEB obecni byli Członkowie Zarządu – Pan Andrzej Kozłowski (Wiceprezes PKEB) oraz Pan dr inż. Andrzej Czapczuk (Wiceprezes PKEB oraz V-ce Prezes F.B.I. TASBUD S.A.) a nadto Pan Tomasz Poskrobko (Dyrektor Eksportu Budownictwa UNIBEP S.A.) i Pan Marcin Bodnar (Wiceprezes Seen Holding Sp. z o.o.), a także Pan Rafał Świstak (Dyrektor ds. Międzynarodowych i Prawnych F.B.I. TASBUD S.A.).

12 kwietnia 2017 roku, w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIiH) odbyło się wspólnie zrealizowane przez PAIiH i Polski Klaster Eksporterów Budownictwa seminarium pt. „Nowa Forma Wspierania i Promocji Eksportu”.

W dniach 25.03-29.03  odbyła się Misja Gospodarcza Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa do Kazachstanu. Celem Misji było nawiązanie kontaktów ze środowiskiem budowlanym Regionu Atyrau oraz zapoznanie się z rynkiem inwestycyjnym w Kazachstanie i możliwościami uczestnictwa polskich firm budowlanych w realizowanych kluczowych inwestycjach energetycznych i infrastrukturalnych w Kazachstanie.

W dniu 23 lutego 2017 r. w siedzibie Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli firm zrzeszonych w PKEB z Panem Duan Tiezhu Generalnym Przedstawicielem China CAMC Engineering Co., Ltd. na kraje CEE.

1 lutego 2017 roku odbyło się oficjalne spotkanie całego sektora budownictwa regionalnego organizowane przez Lubelski Klub Biznesu w siedzibie firmy POL-INOWEX. Zagranicznym gościem specjalnym był Ambasador Angoli w Polsce Domingos Culolo wraz z delegacją dyplomatyczną. Na spotkanie zostali także zaproszeni, w roli eksperta rynku, w tym eksportu budownictwa, Przedstawiciele PKEB (Pan V-ce Prezes Zarządu Klastra dr inż. Andrzej Czapczuk i Członek Rady Eksporterów Pan Bartłomiej Świderek).

Rail Baltica to transeuropejska linia kolejowa łącząca Warszawę przez Kowno, Rygę i Tallin z Helsinkami. Na trasie o długości 730 km, przebiegającej przez trzy nadbałtyckie kraje Litwę, Łotwę i Estonię, pociągi pasażerskie będą miały rozwijać prędkość do 240 km/h a cargo do 120 km/h. Udziałem w tym prestiżowym projekcie, którego wartość szacowana jest na 5 mld euro, interesują się główni gracze polskiej branży kolejowej.

5 grudnia w Warszawie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, miał miejsce Kongres Polskiego Kapitału. To największe w Polsce całodniowe wydarzenie, służące wymianie doświadczeń i kontaktów między biorcami kapitału, jakimi są przedsiębiorcy i jego dawcami – funduszami PE, VC, TFI. Wśród zebranych uczestników wydarzenia znaleźli się również przedstawiciele Polskie Klastra Eksporterów Budownictwa.

4-6 listopada 2016 r. w stolicy Łotwy, Rydze, odbyło się Forum Biznesowe towarzyszące V. Szczytowi Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Coroczne spotkania liderów państw formuły „16+1” są doskonałą okazją do dyskusji na temat rozwoju współpracy gospodarczej. Tegoroczna koncentrowała się wokół czterech obszarów: transportu, innowacji, integracji i wspólnego rozwoju.

Podczas II edycji Kongresu Bankowości i Finansów Korporacyjnych (27-28 października), Wiceprezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa Andrzej Kozłowski wziął udział w debacie plenarnej pt. ”Ekspansja zagraniczna w praktyce – czego oczekują przedsiębiorcy?”.

Podczas Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2016” w Mińsku (24 października 2016), w obecności Premiera Mateusza Morawieckiego, polskie firmy TINES SA i UNIBEP SA podpisały wspólnie z Komitetem wykonawczym miasta Witebsk memorandum dotyczące modernizacji 20 km torów tramwajowych. Inwestycja w formule „projektuj i buduj” realizowana ma być w latach 2017 – 2020.